VII Hrvatski kongres o ginekološkoj endokrinologiji, humanoj reprodukciji i menopauzi

s međunarodnim sudjelovanjem

10. - 13. rujna 2009., Hotel Neptun, Brijuni